Inventari del patrimoni històric i arquitectònic

 

Durant els anys 2000 i 2002, des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es van dur a terme els treballs d’inventari del patrimoni històric i arquitectònic de la comarca, que van culminar l’any 2005 amb la publicació del catàleg El Patrimoni del Pla de l’Estany. Inventari històric i arquitectònic de la comarca.

El llibre recull en total 498 fitxes catalogades tipològicament en arquitectura civil, arquitectura militar, arquitectura religiosa i altres elements constructius. Gairebé la meitat dels béns immobles de la comarca s’agrupen tipològicament en arquitectura civil i prop d’una quarta part, en arquitectura religiosa.

Cada fitxa conté la denominació de l’element, la tipologia, l’època a la qual pertany, una breu descripció, les dades històriques, informació sobre l’accés i també la condició física de l’element.

Si voleu consultar el catàleg, cliqueu l’enllaç següent: