Accés als nostres serveis

Centre Especial de Treball (CET)

Per formar part de la borsa de treball del centre és necessari: 

 • Trucar per concertar entrevista i fer entrega de la documentació.

 • La documentació requerida és la següent: 

 • Fotocòpia del DNI 

 • Fotocòpia del certificat de discapacitat, emès pel CAD

 • Currículum vitae 

 • Informe de vida laboral 

 • Full de demandant de feina del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) 

 • Les dades es registraran a la borsa de treball del centre.

 • El centre es posarà en contacte amb el sol·licitant de feina quan hi hagi una vacant per cobrir.


Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per accedir als serveis assistencials és necessari: 

 • Trucar per concertar entrevista, visitar el centre i entregar la documentació necessària. 

 • La documentació requerida és la següent: 

  • Fotocòpia DNI 

  • Certificat de discapacitat (adjuntar document PDF) 

  • Resolució de l’orientació laboral (adjuntar document PDF)

  • Tenir tramitada la Llei de la Dependència
 • Les dades s'inclouran a la llista d'espera, o bé ja s'acordarà una data d'ingrés (segons la disponibilitat de places disponibles).