Educació ambiental


Els serveis en matèria d'educació ambiental que l'Àrea de Medi Ambient porta a terme són els següents:

  • Realització de campanyes orientades a la prevenció de residus i a la correcta gestió d'aquests per part dels particulars i de les activitats comercials

També es realitzen:

  • Tallers a les escoles i visites a les instal·lacions de residus i sanejament d'aigües mitjançant l'Escola de Natura de Banyoles
  • Campanyes de promoció i reforç de la recollida selectiva a través de l'Àrea especialitzada del COIET al mercat de Banyoles.

Campanyes