Instal·lacions de Residus


Les instal·lacions de residus que l'Àrea de Medi Ambient gestiona són les següents:


  • La deixalleria comarcal fixa
  • La deixalleria mòbil
  • El dipòsit controlat de residus de Puigpalter

Deixalleria de Puigpalter

Situació instal·lacions